Ventilation är att må bra

Effort och Björk Ventilation är ventilationsspecialister med inriktning på installation av och val av rätt ventilationsutrustning.

Vi är lika ofta anlitade när det handlar om god ventilation som för att se till att det är rätt temperatur i kontors-, industri- som i boendemiljö.

Som en följd av konstruktions- och installationsarbetet finns förstås också service och underhåll som en viktig del i verksamheten.

Vårt mål som specialister är att alltid tillgodose kundens behov. D.v.s. att alltid leverera och färdigställa i rätt tid oberoende omständigheter.

Våra uppdragsgivare är såväl byggentreprenörer som beställare.

Se våra referenser.